بنر هاست برنا
بنر هاست سایت برنا
بنر هاست سایت برنا

تعرفه قیمت های هاست لینوکس

هاست عادی

۶۹.۰۰۰ تومان ماهیانه

۷۴۹.۰۰۰ تومان سالیانه

۱ گیگابایت

۳۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

SSL رایگان

هارد معمولی

پشتیبانی سریع

پلن ویژه

هاست عادی

۹۹.۰۰۰ تومان ماهیانه

۱.۰۹۰.۰۰۰ تومان سالیانه

۵ گیگابایت

۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

SSL رایگان

هارد معمولی

پشتیبانی سریع

هاست عادی

۱۱۹.۰۰۰ تومان ماهیانه

۱.۶۴۰.۰۰۰ تومان سالیانه

۱۰ گیگابایت

۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

SSL رایگان

هارد معمولی

پشتیبانی سریع

تعرفه قیمت های هاست وردپرس

هاست وردپرس

۱۳۲.۰۰۰ تومان ماهیانه

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان سالیانه

۲ گیگابایت

۴۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

SSL رایگان

هارد معمولی

پشتیبانی سریع

پلن ویژه

هاست وردپرس

۱۶۶.۰۰۰ تومان ماهیانه

۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان سالیانه

۵ گیگابایت

۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

SSL رایگان

هارد معمولی

پشتیبانی سریع

هاست وردپرس

۲۰۵.۰۰۰ تومان ماهیانه

۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان سالیانه

۱۰ گیگابایت

۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

SSL رایگان

هارد معمولی

پشتیبانی سریع