بنر سرور مجازی سایت برنا

تعرفه قیمت های سرورهای مجازی

مجازی پایه

۲۴۵.۰۰۰ تومان ماهیانه

۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان سالیانه

رم ۲ گیگ

پردازنده ۲ هسته ای

۲۵ گیگ فضا

۱۰۰ گیگابایت ترافیک

هارد پرسرعت

پلن ویژه

مجازی ویژه

۷۰۰.۰۰۰ تومان ماهیانه

۸.۱۰۰.۰۰۰ تومان سالیانه

رم ۸ گیگ

پردازنده ۴ هسته ای

۱۰۰ گیگ فضا

۱۰۰ گیگابایت ترافیک

هارد پرسرعت

مجازی طلایی

۹۹۰.۰۰۰ تومان ماهیانه

۱۱.۴۵۰.۰۰۰ تومان سالیانه

رم ۱۶ گیگ

پردازنده ۴ هسته ای

۱۶۰ گیگ فضا

۱۰۰ گیگابایت ترافیک

هارد پرسرعت